Gålören

 

Yleiskuvaus:
Matalarantainen meren lahti, joka on erityisen hyvä kahlaajalintujen levähdysalue. Kohteeseen rakennettiin kesällä 2011 uusi kaksikerroksinen lintutorni. Samaan aikaan myös veneväylä satamapaikkaan ruopattiin ja venepaikan omistajille sekä lintutornin käyttäjille tasoitettiin parkkipaikat. Sataman pohjoispuolella olevassa rantametsässä kulkee traktoripolku, jonka varrella näkee ainakin kevät ja kesäaikaan paljon lintuja. Yksi rantaruovikoissa pesivistä ja ympäri vuoden alueella viihtyvistä erikoisuuksista on viiksitimali (Panurus biarmicus). Rannoilla laiduntaa nykyisin ylämaankarjaa.

Lisätietoja linnustolaskennoista:
Gålören on kevät- ja syysmuuton aikaan tärkeä levähdysalue vesilinnuille, kahlaajille sekä lokeille. Syksyisin alueen ruovikot tarjoavat suojan myös muuttaville varpuslinnuille. Alueen lajistoa ovat: kyhmy- ja laulujoutsen, merihanhi, kanadanhanhi, haapana, tavi, sinisorsa, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, tukkasotka, telkkä, uivelo, isokoskelo, silkkiuikku, härkälintu, tylli sekä sirrit ja viklot. Havainnointikausi alkaa huhtikuussa sulapaikkojen avauduttua ja sitä jatkuu aina jäiden tuloon asti syksyllä.

Kriteerit:

Laji Kriteeri Vahvistusvuosi Lisätietoja
kyhmyjoutsen – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 100 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
laulujoutsen – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
laulujoutsen – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tavi – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tavi – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 200 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
tukkasotka – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 250 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
lapinsirri – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 30 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.

Gålörenissä on nykyään helppo havainnoida tornista. Kuva: Jouni Kannonlahti
Gålörenissä on nykyään helppo havainnoida tornista. Kuva: Jouni Kannonlahti