Södra Björkön

 

Yleiskuvaus:
Iso havumetsäinen saari, jonka keskiosat on suurelta osin hakattu. Rannat ovat matalat. Parhaimmat rannat, joissa on rantaniittyjä ja ruovikoita, ovat länsi- ja pohjoispuolella. Itä- ja eteläpuolella on myös hyviä alueita. Luodot ja pikkusaaret S-Björkön eteläpuolella ovat erinomaisia vesilintujen pesimäpaikkoja. Mökki asutusta jonkinverran E- ja S-osassa saarta. Södra Björkön W-ranta sisältyy rantojensuojeluohjelmaan. Vesilintumuutto on saaren länsipuolitse erittäin voimallista. Myös itäpuolella on ajoittain vilkasta vesilintujen muuttoa ja niitä myös lepäilee saaren ja mantereen välisellä matalalla vesialueella huomattavia määriä.

 

Laji Kriteeri Vahvistusvuosi Lisätietoja
haahka – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 300 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
haahka – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 300 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
alli – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
mustalintu – Kevät MK3 2016 Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
mustalintu – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 1000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.
telkkä – Syksy MK3 2016 Raja-arvo 2000 vähintään kahtena vuonna kyseisellä kaudella vuoden 2000 jälkeen.

 

Södra Björkön länsirantaa pohjoisen suuntaan. Kuva: Jouni Kannonlahti
Södra Björkön länsirantaa pohjoisen suuntaan. Kuva: Jouni Kannonlahti