Sekalaisia selvityksiä

Linnustotiedon jyväsiä Merenkurkusta

Pesimälinnustoselvityksiä:

Valassaaret (2008) Koko saariryhmän pesimälinnusto 81 lajia, 4079 lintuparia, diversiteetti-indeksi 22,65. Lähde.

Karperöfjärdenin eteläosan pesimälinnusto koostui 28 lajista 105 parin voimin vuonna 2008. Diversiteetti-indeksiksi tuli 13,62. Lähde.

Vähänkyrön Torkkolassa pienehköllä alueella havaittiin pesimälinnustoselvityksissä  81 lajia. Lähde.

Muutonseuranta-aineistoja:

Raippaluodon länsireunalla laskettiin syksyllä 2008 14 päivän aikana 93 eri lintulajia 96825 yksilön voimin. Lähde. Ja keväällä 2009 29 päivän aikana 146 eri lintulajia 82837 yksilön voimin. Lähde.

Syysmuutto seurattiin yhden tkk:n verran sekä Södra Björköllä, että Strömmingsbådanilla 2007. Yhteensä havaittiin 128 eri lajia 115411 yksilön voimin. Havainnoista 25296 yksilöä havaittiin Strömmingsbådanilla ja 90115 yksilöä Södra Björköllä. Lähde.

Syysmuutonseurannassa 2009 Maalahdessa havaittiin kuuden päivän aikana 71 lajia 18480 yksilön voimin. Vähässäkyrössä puolestaan havainnoitiin neljänä päivänä ja havaittiin 60 lajia 4682 yksilön voimin. Lähde.